หลักการทำนายของอาจารย์พัชนี
ลายมือคือลายแทงของชีวิต ซึ่งมนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้กำแผนที่ชีวิตที่ถูก
กำหนดมาแล้วตามวิบากกรรม ช่วงจังหวะเวลาที่ดี ระยะเวลากี่ปี กี่เดือน
ที่ร่ำรวย สมหวัง ผิดหวัง พลิกฝ่ามือเป็นเศรษฐี ล้มละลาย เลื่อนตำแหน่ง
แนวทางอาชีพ ฉะนั้นลายมือของทุกคนในโลกนี้จึงไม่เหมือนกันเลย
แม้กระทั่งฝาแฝด ไม่เช่นนั้นการตรวจจับผู้ร้าย การทำนิติกรรมต่างการ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกายังใช้การ
พิมพ์ลายนิ้วมือ
ศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือเปรียบไปก็เหมือน สปอทไล้ดวงใหญ่ที่ส่อง
ให้เห็นว่าข้างหน้า อีกกี่ร้อยเมตรมีหลุม บ่อหรือเหว เพื่อที่จะชะลอความเร็ว
และหาทางเบี่ยง อาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัย การรู้ตัวล่วง
หน้าเปรียบเสมือน คุณมีที่ปรึกษาทางด้านจังหวะชีวิต ที่รู้จริง คุณรบร้อยครั้ง
ก็ชนะทั้งร้อยครั้ง
วิธีการดูลายมือ ต้องมาด้วยตนเอง เพราะจะต้องมีการวัดมือ พิมพ์มือลง
บนกระดาษ A4 และมีการ คิดสเกลเป็นมิลลิเมตรและใช้ทศนิยมอีกสาม
ตำแหน่ง และระหว่างการทำนายให้ลูกค้า ถ้าไม่มั่นใจจะย้อนอดีตกลับไป
กี่ปีก็ได้ พร้อมทั้งมีการอัดเสียงลงแผ่นซีดีให้ลูกค้านำกลับไปฟังที่บ้าน และ
ในครั้งต่อไปไม่ต้องมาด้วยตนเองก็ได้เพียงแต่ส่งลายมือมาก็จะทำนายอัด
ใส่ซีดีส่งกลับไปให้
รายละเอียดการเปิดสอนศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือ
1. ระดับพื้นฐาน
เรียนรู้นิสัยจากลายมือ การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน การเลือกคู่ครอง การตัดสินใจเกี่ยวกับมรดก การเลือกบุตรบุญธรรม การเลือกแนวทางอาชีพ รู้นิสัยคนโกง ซื่อ โง่ ขี้เกียจ ขยัน หยาบละเอียด
2. ระดับเทคนิคขั้นสูง
สอนการวัดมือ พิมพ์มือ คิดสเกลตามระบบเมตริก(มิลลิเมตร) เพื่อหาจุดอายุ หาจังหวะรวย ขยายธุรกิจ ช่วงพบความรักที่ไม่มีอุปสรรค การท้าพิสูจน์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ผู้ที่เรียนรู้ในระดับนี้สามารถตอบคำถามได้ทุกช่วงจังหวะเชื่อหรือไม่
3. ระดับเทคนิคประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการนำวิชาเลขศาสตร์ประยุกต์ซึ่ง อ.พัชนีได้ค้นคว้ามา 40 กว่าปีมาประยุกต์กับศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือ เพื่อความแม่นยำสูงสุดเทคนิคการใช้วาทศิลป์ เป็นวิชาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมากโดยจะนำลายมือ และวันเดือนปีเกิดของผู้ที่เข้าเรียนมาทำนาย ต่อหน้าผู้เข้าเรียนทั้งห้องเพื่อเป็นการพิสูจน์บนจอ 50 นิ้ว การสอนจะมีผู้สอนเพียงคนเดียวคือ อ.พัชนี ตุษยะเดช ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้าย