Glor Lous

เอนไซม์ช่วยอะไรได้บ้าง?

เอมไซน์ช่วยปรับสภาพความสมดุลและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง กับมีสุขภาพดีขึ้น ในเอมไซม์มีสารอาหารที่สำคัญ คือ เส้นใยอาหาร ซึ่งทำหน้าที่ในการขับถ่ายสารพิษออกจากระบบของร่างกาย โดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดเลว ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้น สามารถปกป้องสิงแปลกปลอม และเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ของเซลล์เอนไซม์สามารถขจัดสิ่งนั้นออกไปจากร่างกายลดโอกาสที่จะติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ วิตามินต่างๆ จะไม่มีคุณสมบัติอะไรเหลืออยู่จะเหมือนเศษผงธรรมดา ถ้าขาดตัวเร่งที่จับคู่กันเราเรียกว่าโคเอนไซม์

เอมไซม์ช่วยโรคอะไรได้บ้าง

เอมไซม์กับโรคเอดส์เพราะว่าเอมไซม์โปรตีนเอสบางชนิดจะย่อยโปรตีนที่ห่อเชื้อไวรัส (HIV) ทำให้เชื้อ HIV ไม่มีที่หลบซ่อนจะทำให้เปลือกหุ้มไวรัสขาดออกไม่เป็นกำแพงกั้นเชื้อ HIV จากภูมิตุ้มกันของร่างกายได้อีกต่อไป

เอมไซม์กับโรคเบาหวาน ปรับความสมดุลของน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อมีแผลให้ใช้เอมไซม์โรยไปที่แผลแห้งหายภายใน 2-3 วัน จะไม่เกิดอาหารเหนื่อยหรืออ้วน ผู้ป่วยเบาหวานมีน้ำหนักมากจะลดลงเดือนละ ประมาณ 2-3 กิโลเอมไซม์กับโรคภูมิแพ้ ถ้าร่างกายขาดเอนไซม์หรือเอนไซม์มีระดับต่ำมากเกินไป ทำให้อาหารย่อยไม่สมบูรณ์ เกิดสารพิษซึมเข้ากระแสโลหิตมากจนตับกำจัดไม่หมด และกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในกระแสโลหิต ก่อให้เกิดอาการแพ้ขึ้น โรคหืด การแพ้ละอองฝุ่น ผิวหนังพุพอง ปวดศีรษะ อาเจียน บวม ลำไส้อักเสบ

อย.
71-1-44242-10004

ราคา
1 กระปุก 900 บาท 3 กระปุก 2000 บาท

ผลิตโดยหจก.พลอยศรีทอง 1 ม.8 ต.สระลงเรืออ.ห้วยกระเจาจ. กาญจนบุรี

จัดจำหน่ายโดยบริษัทเบตเตอร์อโกลจำกัด

ติดต่อ 086-128-8000, 0861-25-5000, 084-527-8000, 084-527-9000, 084-548-9000